Bedrijf starten

Het is altijd een gewaagde stap – een bedrijf starten in het buitenland. Gelukkig zijn in Duitsland veel zaken goed geregeld maar u moet zich natuurlijk wel verdiepen in de verschillen met Nederland, die zijn er namelijk zeker. Uiteraard moet u een goed ondernemersplan schrijven en vervolgens de belastingzaken uitzoeken om uw financiële plan af te maken. Ook is het verstandig om u in te schrijven in Duitsland.

Ondernemingsvorm kiezen

Daarna moet u een rechtsvorm kiezen. Dit is natuurlijk vrij lastig als u niet bekend bent met de verschillende rechtsvormen in Duitsland en de mate van aansprakelijkheid die daarbij horen. Deze rechtsvormen zal u ongetwijfeld ook tegen komen bij het zoeken naar informatie. Op deze pagina vindt u uitleg over de verschillende rechtsvormen zodat u beter weet wat voor u van belang is en u kunt bepalen welke het beste op uw bedrijf van toepassing is.

Aktiengesellschaft

Een AG lijkt het meeste op een Nederlandse N.V. Voor het oprichten is een minimumkapitaal nodig van € 50.000. De personen die inleggen worden aandeelhouders en zijn aansprakelijk voor hun deel in het kapitaal. Een AG dient een bestuur te hebben en een raad van toezicht.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

De GbR lijkt met meeste op de Nederlandse maatschap. Het is een samenwerkingsverband tussen minimaal twee personen. Er is geen minimumkapitaal voorgeschreven voor de oprichting van een GbR en het is zelfs mogelijk om een GbR mondeling af te sluiten (dit is echter niet aan te bevelen, een schriftelijk contract is verstandiger).

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Een GmbH lijkt op de Nederlandse B.V. Deze rechtsvorm komt zeer veel voor. Het minimale startkapitaal van een GmbH is € 25.000, het kan afgesloten worden door één of meerdere personen en moet worden vastgelegd in het handelsregister en d.m.v. een notariële akte.
De vennoten zijn na de registratie in het handelsregister niet meer persoonlijk aansprakelijk, alleen maar voor het stamkapitaal

GmbH & Co KG

Deze rechtsvorm is een Commanditaire Vennootschap met slechts beperkte aansprakelijkheid.

Kommanditgesellschaft (KG)

Het Nederlandse Commanditaire Vennootschap lijkt het meeste op een KG. De firmanaam moet altijd worden voorzien van het toevoegsel KG. Er moet minimaal een vennoot zijn die met zijn volledige vermogen aansprakelijk is (persoonlijk aansprakelijk) en minimaal een andere vennoot die aansprakelijk is voor een bepaald bedrag wat is laten vastleggen in het handelsregister. De vennoot die volledig persoonlijk aansprakelijk is wordt ook wel de Komplementär genoemd, de ander de Kommanditist.

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Het Nederlandse Vennootschap onder firma is vergelijkbaar met een OHG. Bij de firmanaam moet altijd het toevoegsel OHG staan. Vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap. Voor het oprichten van een OHG is geen wettelijk minimumkapitaal voorgeschreven. Alle vennoten onderworpen aan inkomensbelasting betreft hun deel van de winst of verlies.

Verzekeringen

Als startende ondernemer is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Op onze pagina verzekeringen in Duitsland kunt u informatie vinden over deze verzekeringen