Hypotheek in Duitsland

Bij het kopen van een huis in Duitsland komt nog heel veel meer kijken. Zo moet u waarschijnlijk ook op zoek naar een bij u passende hypotheek. Om het voor u iets gemakkelijker te maken staan hieronder enkele hypotheekvormen uitgelegd. Het is uiteraard belangrijk dat u zich goed laat voorlichten over alle mogelijkheden zodat u een hypotheek kan kiezen die bij u past. Ga dus gerust ook naar een tweede of derde bank voor informatie.

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek is het aflossingsbedrag (rente+aflossing) elke termijn gelijk. Ook is het bij deze hypotheek zo geregeld dat aan het einde van de looptijd de hypotheeklening volledig is terugbetaald. Het aflossingsdeel is in het begin zeer laag, maar neemt toe, naarmate de looptijd van de lening vordert. Voor het rentedeel geldt precies het omgekeerde. Het is bij veel banken in Duitsland verplicht om minimaal 1% van de hoofdsom af te lossen per jaar.

Levenhypotheek

De levenhypotheek is aflossingsvrij en u kunt vermogen opbouwen. Het is namelijk een combinatie tussen een lening en een levensverzekering, zo kunt u kapitaal opbouwen. Met het uitgekeerde bedrag van de levensverzekering kan de hypotheek aan het eind van de looptijd deels of in zijn geheel afgelost worden. Tijdens de looptijd van de hypotheek lost u dus niks af. Bij de levenhypotheek wordt belastingvrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Spaarhypotheek

Met een spaarhypotheek kan een eigen woning gefinancierd worden, de hypotheek bestaat uit twee delen; een hypothecaire lening en een spaarverzekering. Twee rekeningen moeten dan ook betaald worden namelijk de rente voor de lening en de spaarrekening waarop kapitaal wordt opgebouwd. Meestal wordt na 30 jaar de hypotheek in één keer afgelost met het geld van de spaarrekening. Doordat er tijdens de looptijd niet wordt afgelost profiteert u maximaal van de hypotheekrente aftrek.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is In Duitsland niet gebruikelijk, echter de laatste jaren komt daar verandering in. Bij een dergelijke hypotheek bestaan de maandlasten slechts uit rente, gedurende de looptijd lost u dus niks af. Om een dergelijke hypotheek af te kunnen sluiten, wordt vaak een behoorlijk eigen kapitaal verlangd.

Enkele essentiële verschillen tussen hypotheken in Nederland en Duitsland:

  • In Duitsland is het onmogelijk een hypotheek te krijgen als u niet over eigen vermogen beschikt. Vaak moet ongeveer € 40.000 zelf meegenomen worden.
  • Nederlandse en Duitse banken verstrekken hypotheken tot ongeveer 80 % van de waarde van de woning.
  • In Duitsland zijn weinig hypotheken aflossingsvrij, na 30 jaar is de hypotheek volledig afgelost, terwijl het merendeel van de Nederlanders een substantieel deel aflossingsvrije hypotheek heeft.
  • Vaak moet men in Duitsland boeterente betalen wanneer men verhuisd en het huis verkoopt. Dit is in Nederland niet gebruikelijk: u heeft het recht om in dat geval de hypotheek mee te nemen. Tegenwoordig komt hier in Duitsland wel verandering in en wordt de ‘Nederlandse methode’ steeds vaker toegepast.
  • Regelmatig staat er een boete op het tussentijds aflossen in Duitsland. In Nederland kan vaak juist wel een deel boetevrij afgelost worden.