Pensioen in Duitsland

Veel gepensioneerden vertrekken naar een ander land. Misschien wilde u ook altijd al emigreren naar Duitsland, maar hield uw baan u tegen. Of u wilde niet met uw jonge kinderen verhuizen.
Nu staat niets u meer in de weg, maar zorg er wel voor dat u op de hoogte bent van hoe uw pensioen geregeld is in Nederland en/of Duitsland. Afhankelijk van op welke leeftijd u (en eventueel uw partner) naar Duitsland emigreert en of u alleen pensioen uit Nederland ontvangt of ook uit Duitsland (omdat u in Duitsland heeft gewerkt) zijn bepaalde zaken anders geregeld.

Pensioen

Nederland
Elk jaar dat u in Nederland heeft gewoond tussen uw 15e en 65e jaar bouwt u AOW (Nederlands ouderdomspensioen) op, ieder jaar 2 %. In Nederland is er een vast pensioenbedrag, onafhankelijk van uw inkomsten dus. Als u een periode tussen uw 15 en 65e niet in Nederland heeft gewoond, is uw AOW lager.
Het kan ook zijn dat u aanvullend pensioen heeft opgebouwd. Dit is pensioen als aanvulling op het pensioen dat u van de overheid krijgt (AOW) en dit heeft u zelf opgebouwd door te werken. Dit kan alleen als u heeft ingestemd bij uw werkgever mee te doen aan de pensioenregeling.

Duitsland
Als u ook in Duitsland heeft gewerkt, was u verzekerd bij de Duitse sociale verzekeringsinstelling, ook wel de Rentenversicherung genoemd. U heeft daar pensioen opgebouwd wat u ontvangt zodra u 65 jaar wordt, u kunt echter aanvragen om vanaf uw 60e uw Duitse pensioen te ontvangen.
Uw Duitse pensioen is wel afhankelijk van uw loon en het aantal verzekerde jaren.
Als u uw pensioen vanaf uw 65e wilt ontvangen moet u ongeveer een jaar of uiterlijk acht maanden voor uw 65e verjaardag dit aanvragen.

SVB
Het is belangrijk dat u aan de SVB (Sociale Verzekeringsbank) doorgeeft dat u naar Duitsland gaat verhuizen. Op de website van het SVB kunt u dit doen of u kunt bij uw SVB-kantoor het formulier ‘Wijziging doorgeven’ aanvragen.

Huis kopen of huren in Duitsland?

Als u na uw pensioen in Duitsland gaat wonen, bent u waarschijnlijk opzoek naar een passende woning. Op huis kopen in Duitsland en huis huren in Duitsland kunt u handige tips vinden over deze twee onderwerpen.

Ziektekostenverzekering

Als u naar Duitsland verhuisd en pensioen ontvangt vanuit Nederland dient u zich te registeren bij het CVZ en een 121 formulier bij het CVZ aan te vragen. U heeft dit formulier nodig om aanspraak te kunnen maken op medische zorg in Duitsland. U moet op dit formulier onder andere uw burgerservicenummer, persoonlijke gegevens van uw gezinsleden zonder pensioen/uitkering, gegevens over uw pensioen/uitkering en de naam van uw huidige zorgverzekeraar invullen. Stuur met het formulier een kopie van uw legitimatiebewijs en een jaaropgave van het pensioenfonds (of maandoverzicht SVB) mee naar het CVZ.
Van het CVZ krijgt u het verdragsformulier 121 toegestuurd waarmee u zich in Duitsland bij uw nieuwe ziektekostenverzekeraar kunt inschrijven.
Onderaan deze pagina staat een link naar de pagina waarop u het 121 formulier kunt aanvragen. Naast een zorgverzekering is het verstandig om andere verzekeringen af te sluiten. Kijk op verzekeringen in Duitsland voor meer informatie.

Belasting Nederlands pensioen

Afhankelijk van wat voor pensioen u heeft wordt het belast in Duitsland of in Nederland. VUT/bedrijfspensioen wordt belast in Nederland, pensioen/VUT uit de particuliere sector wordt in Duitsland belast.

Links

  • SVB – wonen in Duitsland, inkomen (pensioen) uit Nederland